tisdag 7 februari 2017

Ledarskapsuppgift år 9 Bergskolan

Du/Ni ska planera, organisera och genomföra en aktivitet inom ämnets ram i en
grupp och med hänsyn till olika deltagares förutsättningar. Uppgiften består av
en skriftlig del, som du delar på driven med din lärare samt en praktisk del, du
håller i en lektion tillsammans med din klass. Du har max 50 min till förfogande. Vi
avslutar lektionen med reflektion, utvärdering och återkoppling.

Din planering ska innehålla följande:

-Uppvärmning (regler)
-Helhet (övningar, teknik, lekar, spel, regler osv)
-Avslutning
-Materiallista (material, redskap, musik osv)

Frågor att fundera över:

Vilken aktivitet/sport ni skall hålla i? Vad är syftet med de olika momenten? Vad
är det vi tränar på och varför? Hur lång tid ska varje moment ta? Vem håller i
de olika momenten? Vem beskriver regler och vilka regler gäller? Vem visar
momenten? Vilken utrustning/material behövs?

Tips!

Ha en framsida för ditt/ert arbete där du/ni presenterar vad temat för din/er
lektion handlar om. Lägg gärna in bilder som förstärker ditt arbete. Motivera
alltid varför du väljer vilka moment och vad syftet är med momentet.

Dessutom ska du/ni svara på dessa frågor:

1. Finns det skaderisker i din/eran aktivitet? I så fall vilka? Hur kan de
förebyggas?
2. Vilka faktorer kan påverka din fysiska och mentala prestation? Motivera
ditt svar.

Övrigt

Detta är en mycket fri uppgift där det finns valfrihet av innehållet i lektionen ,
du /ni ska planera för totalt max 50 minuter.
Dela lektionen i driven med din lärare senast vecka 6:

Linda 9A, 9C (linda.jatko@gmail.com)
Johan 9B, 9D (bonso_77@hotmail.com)

Lycka till med uppgiften!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar