tisdag 10 januari 2017

Ledarskapsuppgift i idrott

Under vårterminen kommer ett av våra fokusområden på idrotten att vara Ledarskap där ni elever i resp. årskurs får jobba med detta moment på olika sätt.

I år 9 skall ni elever göra en skriftlig planering av en lektion - och ni får också möjlighet att genomföra detta praktiskt genom att hålla en egen lektion i klassen. Titta på bildspelet om Ledarskap nedan där ni finner hur uppgiften ser ut och även hur skall göra när ni skall lämna in denna. Observera att ledarskapsuppgiften skall vara inlämnad senast v.6

I år 7 & 8 är uppgiften inom ledarskap att leda en egen uppvärmning - enskilt eller i grupp om 2 & 2. Titta på uppgiften längre ner (nedanför Powerpointen)

// Johan & Linda
Ledarskapsuppgift år 7 & 8 – att leda en egen uppvärmning

I kursplanen för idrott och hälsa finns står följande:

”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil”. 

Ni kommer därför att få prova på att leda en egen uppvärmning i samband med idrottslektionerna.

UPPGIFTEN:
Ni planerar enskilt eller i grupp om 2 & 2 en uppvärmning. Ni beskriver i skift vad ni vill göra och vilka redskap/utrustning som ni ev. behöver. Var så konkreta som möjligt. Skriv även om ni vill vara utomhus eller inomhus. Lämna sedan er planering till Johan eller Vera.
Sedan planerar Johan och Vera in uppvärmningen i terminsplaneringen så att alla vet när man skall genomföra sin uppvärmning praktiskt.

Att tänka på:


  • Uppvärmningen bör vara ca. 10 min lång
  • Uppvärmningen skall gärna vara i ett ”lugnare tempo” – och förbereda kroppen inför kommande aktiviter
  • Planera vad du/ni skall säga och hur du/ni skall visa övningar etc
  • Förbered er noga så att ni vet hur och i vilket ordning övningarna kommer
  •  Tänk på att vara en positiv förebild och ett föredöme när du skall är ledare för gruppen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar